Av
Under Nyhet
Publicerad

Aktuellt

På inläsningstjänst finns nu ett nytt kartläggningsmaterial utvecklat av Anna Fouganthine och Christer Jacobsson som heter Fonologia. Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste [...]

Av
Under Nyhet
Publicerad

Några tips!

Inlästa skönlitterära böcker finns på appen Legimus. Alla som har läs-och skrivsvårigheter får en gratis inloggning på sitt bibliotek. Företaget Mappia, www.mappia.se, har visuellt material som [...]