Har du som pedagog/förskolechef/skolledare funderat på följande:

  • Hur kan jag tillgodose alla barn och elevers behov?
  • Hur ökar jag kvalitén i undervisningen?
  • Hur hanterar jag barn och elever som utmanar?
  • Hur hanterar jag föräldrar som utmanar?
  • Hur kan jag lägga upp min undervisning med struktur och målstyrt pedagogiskt innehåll?
  • Kan vi öka hela förskolan/skolans medvetenhet inom språkstörning och läs-och skrivsvårigheter?
  • Hur bygger man upp en god språklig och matematisk grund för alla barn och elever?

Då inget ärende är det andra likt är det ert behov som styr hur mina uppdrag ser ut. Här presenteras ett urval av vad jag kan erbjuda. Efter kontakt med uppdragsgivaren kommer vi tillsammans fram till vad som passar förskola/skola.

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar för pedagoger och för föräldrar på förskolan/skolan om språkutveckling, språkstörning, ordförrådsutveckling och läs-och skrivutveckling utifrån era behov.

prisexempel: från 2 500 kr

Specialpedagogisk handledning

Om man har specifika frågor eller svårt att utveckla sitt pedagogiska uppdrag kring ett barn eller elev med behov av särskilt stöd kan handledning vara en hjälp att reflektera och utveckla lärmiljön.

Workshops

Vill ni arbeta mer praktiskt inom språkutveckling eller läs-och skrivutveckling för att utveckla kompetensen på förskolan eller skolan? Då kan jag lägga upp ett program med workshops åt er.

Observationer och kartläggning

För att få en djupare analys av barnets eller elevens förmågor och behov kan man behöva komplettera med en en observation eller kartläggning. Detta kan göras i samråd med förskola/skola och föräldrar.