Välkommen till specialpedagog Katarina Agneskog

Här kan ni som föräldrar få hjälp, guidning och stöttning kring era barn när det gäller utbildning och utveckling. Hos mig kan ni bland annat få konsultation och hjälp med riktad specialpedagogisk undervisning för ert barn. Jag skräddarsyr efter ert behov.

Jag kan hjälpa förskolor och skolor att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt hitta rätt verktyg i form av bland annat handledning, observation och kartläggning när det gäller barn i behov av särskilt stöd. Upplägg utifrån era önskemål.

Jag har mångårig erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd i både förskola och skola. Jag har alltid värnat om ett gott samarbete med föräldrar och vill lyfta fram det positiva hos barnen och pedagogerna och bygga utifrån det, vilket i min mening ger goda effekter.

Om mig

Jag är grundskollärare inom matematik och naturorienterade ämnen med en vidareutbildning som specialpedagog och speciallärare inom språk-, läs- och skrivutveckling.

För föräldrar

Konsultation för er föräldrar som behöver råd och stöd kring ert barns utveckling eller vill ha hjälp med undervisning av barnet inom ett specifikt område. (För tillfället kan jag ej ta emot fler elever för regelbunden undervisning)

För förskolor och skolor

Utveckla kompetensen inom språk-, kommunikation-, läs- och skrivutveckling genom föreläsningar och workshops eller få hjälp med handledning  i er verksamhet.