Aktuellt

 Under Nyhet

På inläsningstjänst finns nu ett nytt kartläggningsmaterial utvecklat av Anna Fouganthine och Christer Jacobsson som heter Fonologia. Fonologia är ett individualtest som är baserat på den senaste forskningen kring dyslexi. Testet kartlägger de fonologiska kunskaperna och ska genomföras med en Ipad.

Svenska elever har blivit bättre internationellt i läsförmåga enligt PIRLS. Läsförmågan påverkas dock av föräldrarnas utbildningsnivå och tradition av att läsa. På senare år högläser vi föräldrar allt mindre för våra barn vilket påverkar läsutvecklingen.

lasexperterna-sa-ska-sverige-fortsatta-vara-bast-i-klassen