Av
Under Nyhet
Publicerad

Några tips!

Inlästa skönlitterära böcker finns på appen Legimus. Alla som har läs-och skrivsvårigheter får en gratis inloggning på sitt bibliotek. Företaget Mappia, www.mappia.se, har visuellt material som [...]