Har du som förälder funderat på följande:

  • Hur fungerar det i förskolan/skolan? Jag måste ha mer förståelse för att kunna hjälpa mitt barn på bästa sätt.
  • Jag lägger ned massor av tid på mitt barns läxor men ser inga resultat.
  • Mitt barn har fått en diagnos men jag kan inte tyda vad utredningen visar och vad det innebär.
  • Hur får jag struktur i mitt barns skolarbete och hur hjälper jag mitt barn bäst efter hennes/hans förutsättningar?
  • Jag tycker att mitt barn är efter i sin språkutveckling, hur kan jag träna hemma?

Då inget barn är det andra likt är det just ert behov som styr hur mina uppdrag ser ut. Här presenteras ett urval av vad jag kan erbjuda. Efter kontakt med er som fölälder kommer vi tillsammans fram till vad som passar ert barn.

Konsultation

Jag erbjuder samtal om frågeställningar kring förskola & skola, rättigheter/ skyldigheter, hjälp med att lägga upp en strategi för arbete hemma, hjälp med att tolka utredningar och diagnoser, få hjälp med andra kontakter (logopeder, arbetsterapeuter osv.), närvarande stöd i samtal med förskolan/skolan.

prisexempel:  950 kr/tim inkl.moms

Undervisning

Jag undervisar gärna ert barn för en specifik åtgärd som till exempel läsinlärning, ordförrådsutveckling, taluppfattning, problemlösning eller annat. För ett gott resultat krävs en intensivperiod om ca 5-6 veckor med flera undervisningstillfällen per vecka som utformas efter behov. Detta kan med fördel göras i samarbete med förskola/skola. Jag tar emot barn från 6 år upp till 12 år.